DALEPH INICIA LA DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I DELS SERVEIS OCUPACIONALS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Les àrees d’Ocupació i Igualtat i d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph inicien un projecte conjunt centrat en la realització d’una diagnosi de la situació socioeconòmica i dels serveis ocupacionals impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

L’objectiu del projecte és afavorir la concertació territorial dels serveis ocupacionals de la comarca, facilitant la coordinació i la integració de les actuacions previstes en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació del territori.

Per a fer-ho, el projecte es desenvoluparà en dues fases: una primera de diagnosi socioeconòmica i identificació de reptes socioeconòmics del territori i una segona de diagnosi dels serveis ocupacionals de la comarca.

En la primera, l’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat, treballarà amb el tractament de dades estadístiques i indicadors de referència sobre la població, l’estructura econòmica, el mercat laboral, els principals components del teixit productiu i en la identificació dels principals problemes i reptes socioeconòmics per al desenvolupament local a curt i mig termini.

En la segona, l’equip d’Ocupació i Igualtat recollirà i revisarà la informació relativa a l’execució, el funcionament, l’impacte i l’avaluació dels recursos ocupacionals de la comarca, així com el plantejament de potencials escenaris per la posada en marxa d’estratègies territorials. La finalitat de les propostes ha de ser la millora de l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació, amb la finalitat que donin resposta als principals col·lectius en situació d’atur de la comarca, especialment els més vulnerables.

En ambdues fases l’equip de Daleph vetllarà per incorporar la visió dels agents socioeconòmics del territori, molt especialment amb aquells que gestionen i executen serveis i programes ocupacionals, amb l’objectiu de detectar les necessitats i les propostes d’actuació per a definir les estratègies de concertació territorial que es poden desenvolupar en el territori.