Daleph inicia el treball de camp en l’estudi de l’inventari del parc d’habitatge buit de la Cerdanyola del Vallès

L’àrea de Territori de Daleph es troba realitzant l’estudi del parc d’habitatge buit de la Cerdanyola del Vallès. Aquest projecte té com a antecedent l’aprovació, el 22 de juny de 2021, del Pla Local d’Habitatge de Cerdanyola del Vallès. Aquest pla, amb una durada prevista de 6 anys, aborda les vessants social i urbanística de l’habitatge a la localitat. La part social destaca la importància del pla davant les demandes rebudes pels serveis socials i l’oficina local d’habitatge.

Havent materialitzat la primera fase del projecte (consistent en una anàlisi per determinar les adreces d’habitatges potencialment buits basant-nos en la detecció de consums d’aigua anormalment baixos durant 2 anys consecutius) Daleph ha iniciat el treball de camp en el municipi per acabar de determinar el nombre i el percentatge d’habitatges buits.

El treball de camp s’està duent a terme mitjançant visites de carrer a les adreces potencialment buides seleccionades. La metodologia de les visites prendrà en compte factors fonamentals per a obtenir resultats fiables com són la reiteració en el nombre de visites (es realitzaran un màxim de 3 visites per determinar la seva ocupabilitat), la distribució de les visites en diferents franges horàries, l’observació de l’entorn de l’habitatge i la interacció amb veïns i comerciants de la zona que poden proporcionar informació valuosa respecte a l’estat dels habitatges i les seves situacions d’habitabilitat.

Els resultats del treball de camp no solament permetran obtenir una xifra estimada del parc d’habitatge vacant al municipi, sinó que sustentant-nos en les enquestes que es realitzen, també ens proporcionaran informació qualitativa sobre els habitatges consultats. Mitjançant aquest inventari, es podran identificar oportunitats per a la rehabilitació d’habitatges, la reactivació de zones urbanes i la millora de l’accessibilitat a l’habitatge per a tota la població.