Daleph inicia el projecte d’Avaluació, Seguiment i Revisió del II Pla d’Acció 2021-2023 de l’Estratègia de Digitalització del Sector Agroalimentari i Forestal i del Medi Rural

L´equip d´avaluació de Daleph ha iniciat el projecte d´Avaluació, Seguiment i Revisió del II Pla d´Acció 2021-2023 de l´Estratègia de Digitalització del Sector Agroalimentari i Forestal i del Medi Rural del Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

El II Pla d´Acció s´emmarca en el context del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència i compta amb un total de 21 actuacions, superant els 64 milions de pressupost en les actuacions liderades pel MAPA. El seu objectiu és l’eliminació o la reducció de les barreres tècniques, legislatives, econòmiques i formatives existents en el procés de transformació digital, contribuint així al lideratge d’un sector agroalimentari sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment, i al poblament actiu del medi rural, per configurar un medi rural més atractiu, viu, dinàmic i diversificat, generador de riquesa i de feina de qualitat, amb especial atenció a joves i dones.

L’objectiu principal del treball és monitoritzar la correcta execució del II Pla d’Acció, avaluant-ne els resultats per tenir la possibilitat de realitzar les adaptacions necessàries, tant en funció d’aquests resultats, com de les situacions futures que es puguin donar en el context de l’Estratègia. Per aquest motiu, Daleph utilitzarà un quadre d’indicadors que inclourà totes les línies d’actuació de l’Estratègia, permetent així no només l’avaluació de l’execució feta fins ara, sinó que també facilitarà, mitjançant un pla de seguiment, la recopilació, emmagatzematge i avaluació de resultats de cara a futur per part del Ministeri. Els indicadors que es considerin estratègics es recolliran en un quadre de comandament, oferint d’aquesta manera una visió global de la situació de l’Estratègia i facilitant la planificació d’estratègies a curt i mitjà termini. Finalment, mitjançant el Pla de Revisió, Daleph aportarà el seu coneixement per poder detectar possibles variacions en el resultat de l’Estratègia, així com identificar desviacions significatives en els indicadors proposats.