Daleph inicia l’estudi per a la regulació dels usos comercials en planta baixa de Blanes

Daleph inicia un estudi per a la regulació dels usos comercials en planta baixa impulsat per l’Ajuntament de Blanes. Aquesta iniciativa s’emmarca en els esforços del consistori per promoure una gestió de l’activitat urbana més sostenible i garantir la coexistència harmònica entre diferents tipus d’usos comercials.

L’objectiu del projecte és vetllar per la coexistència entre els diferents usos en planta baixa i promoure una gestió de l’activitat urbana més sostenible. El municipi ja compta amb un Pla Estratègic de Comerç i un Pacte per a la Reactivació de l’Activitat Econòmica per dinamitzar i consolidar el comerç de Blanes. No obstant això, s’ha detectat la manca d’un instrument que vetlli per defensar el model comercial divers i de proximitat.

L’Ajuntament de Blanes, davant la seva responsabilitat de vetllar per promoure el desenvolupament econòmic sostenible i de qualitat al municipi, ha volgut iniciar un estudi i la redacció i posada en marxa d’un instrument que li permeti avançar en la regulació dels usos comercials en planta baixa. Una regulació dels usos en planta baixa és un element essencial per als ajuntaments per aconseguir una planificació urbanística correcta, i instaurar així el model de ciutat i comercial desitjat.

L’equip de Daleph durà a terme una anàlisi detallada de l’ordenació i planificació de l’activitat comercial al municipi. Això inclourà un estudi exhaustiu de la situació actual del teixit comercial a través de la revisió del cens comercial i l’estructura comercial dels diferents barris. A més, es realitzaran entrevistes amb agents clau, com l’equip tècnic de l’Ajuntament i les associacions de comerciants per obtenir una visió completa i participativa de les necessitats i perspectives del sector comercial local. El municipi presenta diferents realitats en els seus barris, la qual cosa requereix una ordenació d’acord amb les dinàmiques que es donen en cada cas.

Aquest projecte representa una oportunitat per Blanes de consolidar un model de desenvolupament urbà i comercial que respongui a les necessitats actuals i futures del municipi, assegurant una qualitat de vida òptima per als seus habitants i una economia local robusta i sostenible. La regulació dels usos comercials en planta baixa és un pas decisiu cap a l’assoliment d’una ciutat més organitzada i amb un teixit comercial fort i divers. Els resultats de l’estudi de Daleph seran fonamentals per dissenyar i implementar les polítiques necessàries per aconseguir aquests objectius.