DALEPH IMPARTEIX UNA SESSIÓ FORMATIVA D’AVALUACIÓ DE RISCS A LA INTEGRITAT

El passat divendres, Daleph va impartir una sessió formativa sobre l’avaluació de riscos a la integritat en el marc del Seminari “Com fer un pla d’integritat en el teu ajuntament” organitzat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

La formació s’adreçava als i les professionals de l’administració local.

A la sessió es va presentar la metodologia d’avaluació de riscs i, més concretament, els mapes de risc inclosos a la Guia per la implantació de plans d’integritat a l’administració local desenvolupada per l’ACM, que va comptar amb la participació de Daleph. A més, es va compartir la manera en què les administracions locals poden dur a terme aquesta avaluació a les seves institucions, amb quina participació, com abordar les implicacions que se’n deriven o com fer-ne un seguiment posterior.

Per últim, es van incloure aspectes vinculats a les banderes vermelles i a la definició de plans de contingència.

Daleph continua desenvolupant projectes d’elaboració de plans d’integritat, acompanyament a l’avaluació de riscos, creació participada de codis ètics, elaboració de plans antifrau i d’altres projectes vinculats a la integritat pública i la lluita contra la corrupció.