DALEPH IMPARTEIX UN SEMINARI PER PRESENTAR ELS MANUALS DE COSTOS I DE RECURSOS HUMANS PER A L’IMPULS D’OFICINES DE GESTIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS ELABORATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El darrer 23 de gener Daleph va impartir un Seminari per presentar els Manuals de costos i de recursos humans per a l’impuls d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials (OGPS) elaborats per la Diputació de Barcelona.

El Seminari, celebrat al Pati Manning, és una activitat derivada de la posada en marxa del projecte transformador “Dret a uns ingressos bàsics. Polítiques municipals de garantia d’ingressos” liderat per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, i té per objectiu iniciar un procés d’assessorament a aquells ens locals que tenen la voluntat d’impulsar una OGPS.

L’exposició va durar una hora i mitja i va comptar amb l’assistència d’una trentena de persones de diferents entitats. Durant la sessió, reflex dels manuals elaborats, es va presentar un model organitzatiu, una estructura de llocs, i un anàlisi del cost d’implementació d’una OGPS, entesa com a una oficina d’atenció a la ciutadania amb especialització en l’àmbit social.