DALEPH IMPARTEIX UNA SESSIÓ FORMATIVA SOBRE L’AGENDA URBANA ESPANYOLA DIRIGIDA A ESTUDIANTS DE LA URJC EN EL MARC DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL DE FUENLABRADA

Sota el títol “L’Agenda Urbana Espanyola: una proposta als reptes de sostenibilitat de Fuenlabrada”, Daleph va impartir la sessió formativa dirigida a estudiants de la Universitat Rei Joan Carles dimecres passat 2 de novembre en la Sala d’actes de l’Edifici de Gestió del campus situat en la localitat fuenlabreña. A ella van acudir estudiants de grau i màster d’Arquitectura i altres titulacions relacionades, així com part de l’equip docent i personal municipal implicat en el Pla d’Acció Local del municipi (https://fuenlabrada2030.es/).

La sessió es va centrar en donar a conèixer a estudiants de la Universitat Rey Juan Carlos els antecedents, el context internacional i la metodologia de treball que proposa l’Agenda Urbana Espanyola com a referència del Pla d’Acció que ha elaborat el municipi.

Concretament, perseguia els següents objectius:

  1. Sensibilitzar a les persones participants sobre la importància que el desenvolupament urbà sostenible té per a aconseguir els objectius de sostenibilitat que té plantejats la humanitat.
  2. Enquadrar a l’Agenda Urbana Espanyola com a política palanca espanyola per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que planteja l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
  3. Donar a conèixer a les persones participants l’interès de l’Agenda Urbana Espanyola com a instrument metodològic i de planificació de referència per a les ciutats i territoris en les seves estratègies i plans d’acció per al desenvolupament sostenible.
  4. Impulsar un espai de reflexió i debat entre les persones participants sobre els objectius estratègics, específics i línies d’actuació que planteja l’Agenda Urbana Espanyola per al desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles.
  5. Aconseguir la implicació de les persones participants en el procés d’execució del Pla d’Acció Local de Fuenlabrada, de manera que es compti amb la visió de les persones més joves en la implantació i seguiment d’aquest.

Per a més informació sobre els serveis prestats per Daleph en els àmbits de l’Agenda Urbana i el Desenvolupament Urbà Sostenible, es recomana visitar els següents enllaços:

https://agendaurbana.info/

https://daleph.com/servicios/desarrollo-urbano-sostenible/