DALEPH I EL CONSORCI ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA ENGEGUEN UN ESTUDI SOBRE LA MOBILITAT LABORAL A LA REGIÓ METROPOLITANA

Daleph ha inaugurat amb el nou any un projecte innovador en col·laboració amb el Consorci Econòmic i Social de l’Ajuntament de Barcelona, centrat en l’exploració de la mobilitat laboral a la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de proporcionar una visió actualitzada i detallada d’aquest fenomen, amb l’objectiu de comprendre millor les dinàmiques i l’abast d’aquesta realitat en evolució.

L’objectiu central és recopilar dades actualitzades que proporcionin una imatge precisa de la mobilitat laboral a la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta anàlisi contribuirà a una comprensió més profunda de com les persones es desplacen per motius laborals.

L’estudi posarà el focus en analitzar el perfil dels individus afectats per la mobilitat laboral. Amb factors com gènere, edat, ocupació i altres elements socioeconòmics, es pretén comprendre millor les característiques demogràfiques d’aquesta població en constant moviment.

Una part integral de l’estudi serà l’avaluació dels sectors d’activitat econòmica i les professions que motiven els residents de Barcelona a desplaçar-se fora de la ciutat. Aquesta identificació és fonamental per a una millor comprensió dels factors principals d’aquesta mobilitat laboral.

Aquest projecte exemplifica l’interès compartit de Daleph i del Consorci Econòmic i Social de l’Ajuntament de Barcelona en abordar temes rellevants pel dia a dia de la ciutadania barcelonina. La col·laboració combina l’expertesa en recerca i avaluació de polítiques públiques amb un enfocament pràctic per proporcionar un estudi significatiu que contribuirà a comprendre millor i abordar eficaçment la complexitat de la mobilitat laboral. Aquest és un compromís continu en la millora de les polítiques i les condicions de vida per als ciutadans de Barcelona. Daleph, com és habitual, estarà atent a presentar resultats valuosos que contribueixin a la formulació de polítiques públiques més informades i eficaces.