DALEPH HA ACONSEGUIT LA RENOVACIÓ DE LA ISO 9001

Ja a l’octubre de 2021 Daleph va obtenir la certificació ISO 9001 que determina els requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat per a la seva aplicació interna. La ISO significa que l’empresa s’obliga a procedimentar els seus sistemes interns de treball, a aplicar-los i controlar-los per tal d’ anar-los millorant contínuament.

A partir de la primera certificació, l’empresa s’ha de sotmetre a una auditoria anual l’objectiu de la qual és comprovar el compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat adoptat.

Durant l’octubre de 2022, Daleph ha renovat la certificació de la ISO 9001 després de sotmetre’s a l’auditoria de rigor que ha proposat algunes accions de millora en el sistema actual.