DALEPH HA ACOMPANYAT AL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL PROJECTE DE DEFINICIÓ I DIAGRAMACIÓ DELS PROCESSOS MÉS CRÍTICS DEL DEPARTAMENT

Daleph ha col·laborat amb el Departament de Drets Socials amb l’objectiu de definir els processos identificats com a més crítics, mitjançant la seva definició i diagramació amb una perspectiva integral que posi l’accent en la gestió interna dels mateixos.

Per dur a terme aquesta anàlisi i millora, s’han dut a terme 3 fases diferenciades:

La fase d’anàlisi dels processos, que s’ha centrat en l’anàlisi i la diagnosi de la situació actual de cada procés, i ha permès estandarditzar-los i identificar usuaris, perfils i rols, documentació, així com la metodologia i eines actuals.

La fase de definició i diagramació de processos centrada en diagramar els processos mitjançant la informació obtinguda en les sessions celebrades, identificant els elements clau de cadascun dels processos a treballar.

La fase de definició de millores, orientada a identificar millores en els processos treballats i recollir o plantejar eventuals millores de caire organitzatiu en base a possibles situacions detectades en les fases anteriors.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat la participació activa dels treballadors i les treballadores en l’anàlisi i definició dels processos per tres raons molt importants:

Perquè són els treballadors i treballadores els que tenen la informació detallada de l’operativa, cosa que ens permet identificar clarament el funcionament real del procés, així com les problemàtiques, deficiències, condicionants i oportunitats.

Perquè les millores i canvis plantejats podran implantar-se sempre que les persones els visualitzin com a lògics, viables i positius. Per tant, és molt important que els treballadors i treballadores participin en l’aportació de solucions i millores i que al final es produeixi un cert consens.

Finalment perquè l’organització i la seva operativa són canviants i, per tant, caldrà que l’organització estigui entrenada en la gestió per processos per poder assolir per si mateixa el manteniment dels processos i la introducció de canvis.

En definitiva, la complexitat i diversitat dels processos gestionats pel Departament de Drets Socials, juntament amb la participació d’un elevat nombre d’actors, amb diferents visions i rols, feia necessari un treball de definició i diagramació, de manera clara i consensuada, de les tasques a realitzar i els seus responsables, en la totalitat del cicle de cadascun dels processos treballats.