DALEPH FINALITZA EL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L’ACREDITACIÓ DEL CARÀCTER D’EMPRENEDORIA INNOVADORA I ESCALABLE D’UNA EMPRESA EMERGENT I PER A L’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA D’EMPRENEDORS

El passat 5 de maig Daleph va finalitzar el servei de suport tècnic per a l’acreditació del caràcter d’emprenedoria innovadora i escalable d’una empresa emergent i per a l’autorització de residència d’emprenedors que ha realitzat durant l’últim any per a l’Empresa Nacional d’Innovació S.A. (ENISA).

Durant la prestació del servei, s’han avaluat 1.700 sol·licituds d’autorització de residència i 1.055 sol·licituds d’acreditació de startup, la qual cosa s’ha traduït en l’aprovació de més de 1.000 visats i 650 acreditacions.

Addicionalment, Daleph ha col·laborat amb ENISA per a:

  1. Dissenyar un sistema de categorització que permeti classificar les empreses emergents acreditades.
  2. Classificar la totalitat d’empreses emergents que han sol·licitat l’acreditació de startup.
  3. Elaborar un manual tècnic que reculli tot l’aprenentatge generat durant el projecte i asseguri el correcte traspàs d’informació entre equips.
  4. Crear el qüestionari de qualitat per a avaluar el grau de satisfacció de les persones usuàries.

Aquest projecte ha permès a l’equip de Daleph tractar amb les principals startups espanyoles, aprofundir sobre les seves necessitats i avaluar les principals tendències tecnològiques.