DALEPH FINALITZA L’ESTUDI D’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE CIUTAT VELLA

L’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph ha finalitzat l’estudi d’impacte econòmic i social del programa de Baixos de Protecció Oficial impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’empresa municipal Foment de Ciutat, S.A. i el suport de Barcelona Activa.

El projecte s’ha desenvolupat durant els últims 6 mesos posant la mirada en avaluar el grau de consolidació i l’impacte generat pels projectes que han anat instal·lant-se al conjunt de d’immobles en planta baixa al Districte de Ciutat Vella, gestionats per l’entitat municipal.

Concretament, s’han realitzat diverses sessions de treball, visites als establiments i entrevistes individualitzades amb l’objectiu de recopilar un conjunt de dades que han permès analitzar un sistema d’indicadors d’impacte social i econòmic.

Tot i que el programa s’ha vist afectat per la pandèmia, els projectes han anat evolucionant i es preveu que l’estudi serveixi per detectar potencials aspectes de millora i per assentar les bases metodològiques dels mecanismes de seguiment del programa.

A més a més, les conclusions obtingudes seran valuoses per incorporar els coneixements adquirits quan el projecte agafi una dimensió major i s’apliqui a la resta de la ciutat de Barcelona.