DALEPH FINALITZA L’ACOMPANYAMENT AL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES PER L’ESTUDI DE MODELS DE CURES PUNTUALS A INFANTS

Daleph ha finalitzat el seu acompanyament al Departament d’Igualtat i Feminismes en l’estudi de les característiques organitzatives i operatives d’un servei de cura puntual adreçada a nens i nenes de 0 a 14 anys.

Durant aquest acompanyament s’ha portat a terme un extensiu treball de camp on s’han entrevistat experts en la matèria, professionals de la gestió de serveis d’atenció domiciliària, sindicats i professionals de les cures. A més, s’han realitzat grups de discussió amb persones treballadores en les cures i en el lleure tant de persones joves que s’hi dediquen esporàdicament com de persones migrades, principalment dones, que combinen tasques de la llar amb cures a infants i persones grans.

L’objectiu de l’estudi és trobar un encaix entre el dret a les cures dels infants, el dret a la conciliació de les persones cuidadores, majoritàriament dones, i els drets laborals de les professionals de les cures. En aquest sentit, l’estudi recull les principals característiques organitzatives i de gestió de les experiències detectades a diferents parts de Catalunya i de l’Estat i les relaciona tant amb el tipus de servei que s’ofereix com amb les condicions laborals de qui el realitzen.

L’estudi finalitza amb una sèrie de recomanacions sobre aspectes clau a tenir en compte per fer aquest triple encaix.

Des de Daleph estem molt satisfets amb el resultat de l’estudi i confiem en seguir col·laborant amb el Departament d’Igualtat i Feminismes en el futur.