DALEPH FINALITZA EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓ I COMPETITIVITAT DEL TEIXIT EMPRESARIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI

Durant els últims 4 mesos, Daleph ha acompanyat i assessorat 8 PIMES de Sant Celoni dins del programa de reactivació i competitivitat del teixit empresarial de l’ajuntament de Sant Celoni. L’objecte del contracte era la revisió dels models de negoci de les empreses del territori i equipar amb les eines necessàries per afrontar els reptes del mercat actual.

En l’execució del programa, Daleph ha realitzat un primer diagnòstic de cada negoci que ha permès identificar àrees de fortalesa, així com reptes i oportunitats específiques que enfronten les empreses locals en l’actual panorama empresarial. A més del primer diagnòstic, es van dur a terme sessions d’assessorament individualitzat, on els experts van poder abordar reptes específics que enfrontaven cadascuna de les PIMES participants.

El programa ha abastat una varietat d’àrees crucials per a l’èxit empresarial, incloent gestió financera, estratègies de màrqueting, digitalització i desenvolupament de habilitats de lideratge. Cadascun dels participants ha tingut l’oportunitat d’adquirir coneixements i aplicar-los directament als seus negocis, la qual cosa ha contribuït a reforçar la competitivitat de les empreses locals.