Daleph està acompanyant Creu Roja Madrid en la definició de noves línies del seu model organitzatiu

Daleph està acompanyant Creu Roja Madrid en la definició de línies d’actuació en relació amb el seu model organitzatiu.

El 2015, Daleph va realitzar una anàlisi respecte del model organitzatiu, en què es van indicar algunes recomanacions i línies de treball en diferents elements del model, com pot ser la de gestió centralitzada o descentralitzada de determinats projectes, l’estructura i definició d’estructures organitzatives, o les relacions i comunicació interna, entre altres aspectes.

Transcorreguts uns anys des del desplegament del canvi de model organitzatiu, s’ha reprès la col·laboració per analitzar l’evolució del model i plantejar línies d’actuació cap al futur.

Aquest nou procés busca ajustar aspectes del model actual, identificar possibles millores, i definir nous passos per fer front als reptes canviants i a la millora contínua de l’ organització i els seus serveis.