DALEPH ENTREGA L’INFORME FINAL D’AVALUACIÓ DELS PROGRAMES EMPLEA-T I TALENTEMPLEO

Recentment, l’equip d’avaluacions de polítiques públiques de Daleph ha completat l’informe final d’avaluació dels programes EMPLEA-T i Talentempleo, iniciatives del Servei Andalús d’Ocupació i executades per Ingeus i Daleph, respectivament. Aquestes iniciatives es centren en acompanyar persones en situació de vulnerabilitat en el procés de cerca d’ocupació mitjançant diversos recursos, assessoraments i formacions.

L’enfocament dels programes avaluats es basa en proporcionar suport holístic, flexible i personalitzat a cada usuari/a. Mantenint el focus en la inserció laboral, també es busca anar més enllà, i en aquest sentit, el programa es proposa millorar també l’esperança i motivació dels participants, capacitar-los en la recerca autònoma d’ocupació i reforçar el seu autoconeixement, expectatives i oportunitats laborals.

Daleph ha treballat en l’anàlisi de les dades recopilades tant pel propi programa com a través de mètodes qualitatius, com grups de discussió o enquestes. Amb base en els resultats obtinguts de les diferents tècniques, s’ha elaborat un informe que recull aquests resultats a més d’una sèrie de conclusions.

L’informe revela el gran èxit dels programes, amb una participació agregada de gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé el 60% van aconseguir un lloc de treball amb contracte durant la seva participació. A més, s’han identificat factors com el gènere, l’edat i el temps en atur que influeixen en el procés d’inserció laboral.

L’avaluació realitzada per Daleph té com a objectiu contribuir a l’eficàcia i eficiència del programa i dels serveis oferts als participants. El seu objectiu és identificar possibles àrees de millora per assegurar una major inserció laboral, abastant tots els perfils que participen en el programa. Aquests informes no només busquen millorar la inserció laboral, sinó també fomentar oportunitats equitatives per a tots els individus, oferint un sòlid panorama per a la presa de decisions futures en l’àmbit dels programes d’ocupació.