DALEPH EN EL DIA DE L’ECONOMIA SOCIAL D’ASTÚRIES

El passat 8 d’agost, en el marc del Dia de l’Economia Social d’Astúries celebrat durant la Fira Internacional de Mostres de Gijón, Jaume Amill, soci de Daleph va realitzar una ponència sobre el PERTE d’Economia social i de les Cures, recentment publicat pel Govern d’Espanya i el desenvolupament en forma del qual de convocatòries començarà a materialitzar-se durant l’últim quadrimestre de 2022.

En la intervenció, Jaume Amill va fer un recorregut pels diferents objectius i línies que es recullen en el PERTE i va cridar especialment l’atenció sobre el pes que l’economia de les cures té en aquest.

Igualment, durant la jornada es van desenvolupar diferents intervencions de caràcter institucional que van posar de manifest el compromís polític de les diferents administracions asturianes amb l’economia social i de les cures.

La jornada va tenir un ampli seguiment en premsa: