DALEPH ELABORA UN PLA PER MILLORAR LA IGUALDAD A L’ESPORT ESPANYOL

El Consejo Superior de Deportes (CSD), va encarregar a Daleph la realització del seu Pla d’Igualtat intern i el del Sistema Esportiu Espanyol.

D’una banda, el Pla d’Igualtat del Sistema Esportiu Espanyol es va realitzar en base a un diagnòstic de la situació de totes les federacions esportives d’àmbit estatal, els centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva i les competicions d’esport escolar i universitari. Aquest diagnòstic va evidenciar que si bé la pràctica esportiva federada està àmpliament masculinitzada (el 73% de llicències esportives pertanyen a homes), l’esport que es practica de manera més casual i informal és molt més igualitari. Per a pal·liar aquestes diferències, Daleph va dissenyar un Pla d’accions estructurat en 6 línies de les que se’n deriven mesures més concretes; les 6 línies son:

  1. Promoció de la pràctica esportiva en igualtat.
  2. Increment de nombre de entrenadores i jutgesses.
  3. Augment de la presència de dones als llocs de lideratge de les organitzacions esportives.
  4. Prevenció de la violència contra les dones a l’esport.
  5. Comunicació en clau de gènere.
  6. Línia d’acció transversal amb afectació en tots els àmbits de l’esport.

D’altra banda, el Pla d’Igualtat Intern del CSD va incorporar un diagnòstic molt complet de l’estructura de la plantilla per sexe, edat, llocs professionals, relació laboral…, les mesures de conciliació existents, els plans de formació, els mecanismes de promoció professional, etc. Fruit d’aquesta anàlisi, Daleph va plantejar les següents línies d’acció:

  1. Gestió amb perspectiva de gènere.
  2. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
  3. Formació amb perspectiva de gènere.
  4. Eines per treballar en igualtat.

Els comentaris estan tancats.