DALEPH ELABORA LA DIAGNOSI I PLA COMARCAL DE L’ENVELLIMENT QUILÒMETRE ZERO DE LA COMARCA DE L’ALT CAMP

Daleph ha acompanyat al Consell Comarcal de l’Alt Camp en l’elaboració de la diagnosi i Pla Comarcal de l’envelliment quilòmetre zero que es va presentar el passat mes de desembre de 2023. Amb la coordinació del Consell Comarcal de l’Alt Camp i més concretament, de la seva Àrea de Benestar i família, s’ha treballat per donar resposta a les situacions d’envelliment i dependència de la comarca i promoure un envelliment actiu de la seva població.

La diagnosi ha permès analitzar i comprendre la situació actual del territori quan a envelliment i existència de serveis adreçats a la gent gran per tal d’aprofundir en el disseny de polítiques públiques d’envelliment actiu i construir, en conseqüència, un full de ruta que permeti reactivar serveis i posar en marxa recursos adequats per garantir la participació activa de la població envellida a la comarca, la promoció de la seva salut i la seva seguretat.

La metodologia de treball per a l’elaboració de la diagnosi i el Pla d’acció s’ha estructurat en dues fases. Una primera on s’han identificat, recollit i analitzat dades que han permès concretar la situació envers l’envelliment i els serveis adreçats a la gent gran a la comarca. I una segona fase més qualitativa en el que s’ha consultat als agents del territori directament vinculats al suport, la cura i l’atenció de la gent gran.

Un primer repte identificat durant el procés de treball amb el Consell Comarcal és que cal treballar per adaptar les seves estructures i serveis perquè siguin accessibles i inclusius per a les persones grans, reconeixent les seves necessitats i capacitats diverses. És per això, que esdevé indispensable la implicació i el treball transversal de les diferents àrees que integren el consistori.

Un segon repte és que cal ampliar la mirada i la visió que es té d’aquest col·lectiu, adscrit a un grup d’edat molt ampli amb necessitats vitals distintes. És més, les generacions sènior creixen i les persones arribem l’edat de jubilació laboral amb més bon estat de salut i una gran potencialitat de coneixements i experiències viscudes. Cal visualitzar el col·lectiu com a ciutadans i ciutadanes que poden continuar activant el seu talent, en bé de la col·lectivitat.