DALEPH ELABORA EL PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE DE LA FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

En l’entorn laboral, les situacions d’assetjament sexual són més freqüents del que sembla; tanmateix, encara no disposem de prou eines eficients per mesurar fins a quin punt afecten, realment, a les dones. Aquesta és la conclusió a la que arriba l’estudi “El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral de España” elaborat el 2021 per la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género i per la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

L’estudi, tot fent un recorregut per la normativa en la matèria, analitza dades sobre l’assetjament sexual amb l’objectiu de dimensionar, amb la major concreció possible, l’abast d’aquesta forma de violència sobre les dones en l’àmbit espanyol.

Entre altres, les anàlisis existents mostren que, a Espanya, un 17,3% de les dones que han patit assetjament sexual han assenyalat algú de l’entorn laboral; de manera que 1 de cada 5 dones assetjades sexualment ho és en aquest entorn.

D’aquesta manera, la creació de Protocols efectius contra l’Assetjament sexual a l’entorn laboral es configura com una eina bàsica i clau per a la prevenció, detecció i tractament de qualsevol forma de violència contra les dones, i també com un element que constata la situació real de les dones que pateixen aquesta forma de violència masclista.

Durant les darreres setmanes, l’equip d’Igualtat i Ocupació de Daleph ha  finalitzat l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe de la Fundació TIC SALUT Social, un organisme del Departament de Salut, que ofereix recursos de desenvolupament i ús de les TIC en l’àmbit de la salut i el benestar.

Aquest Protocol, com altres elaborats per aquest mateix equip, és una eina per a la promoció i l’establiment d’un ambient de treball segur per a totes les persones, i un element de responsabilitat de l’organització que promou un entorn de qualitat, reputació i rellevància pel que fa a la gestió de  les persones.