DALEPH ELABORA EL PLA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA DE CALAHORRA

Calahorra, capital de La Rioja Baja, va detectar la necessitat de crear dinàmiques d’intercanvi i inclusió de la població migrada del municipi en la vida cultural, econòmica i social.  Aquesta és una de les qüestions que es contemplen en el Pla Municipal de Convivència, que està elaborant l’equip d’Igualtat i Ocupació de Daleph per encàrrec de l’Ajuntament de Calahorra. Aquest Pla s’emmarca en el projecte “Calahorra Inclusiva”, que forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) “Calahorra, dos mil·lennis de futur”.

El Pla consta d’una diagnosi i un pla d’acció. El diagnòstic de Calahorra en matèria de convivència i inclusió social s’ha dut a terme mitjançant la combinació de diferents estratègies metodològiques: anàlisi documental, estadística i qualitativa. La diagnosi s’ha estructurat en vuit eixos principals: Acollida i normalització, educació i cultura, ocupació, joventut, salut, habitatge i allotjament, esport i lleure, i participació i associacionisme.

A dia d’avui, s’ ha tancat la fase de diagnòstic, i s’està treballant en l’elaboració del Pla d’accions que contindrà mesures específiques per a cadascun dels eixos esmentats.