DALEPH ELABORA CURSOS PER A PROFESSIONALS DE L’ORIENTACIÓ EN MODALITAT DE TELEFORMACIÓ

Daleph ha estat treballant amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en un projecte integral consistent en l’actualització de continguts formatius i elaboració de nous cursos de la seva plataforma de formació en línia Forma’t per Formar.

S’han dissenyat cursos per als diferents perfils professionals del sistema de formació i qualificació: formadors i formadores, tutors i tutores, i professionals de l’orientació.

Per als formadors i formadores, s’han elaborat dos nous cursos: Seguretat digital en la formació en línia i Dissenys tecnopedagògics en entorns d’aprenentatge, que han completat l’oferta formativa ja existent per a aquest perfil professional. Per als orientadors i orientadores s’ha creat cinc cursos, que constitueixen l’oferta formativa per a un perfil que no disposava de cursos específics en la plataforma Forma’t per Format. Els cursos generats han estat: Fonts d’informació i recursos, Mercat de treball i tendències, Sectors d’activitat i nous perfils, Metodologies per a l’orientació professional i Recursos digitals per a l’orientació professional. Així mateix, s’ha elaborat un nou curs dirigit a tots els professionals de la formació i l’orientació, el Sistema de formació i qualificació professionals.