DALEPH DONA SUPORT A LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A DUR A TERME UN ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

La Gerència de Serveis d’Educació (GSED) ha decidit encarregar un estudi exploratori a Daleph amb el doble objectiu de proporcionar informació detallada, tant quantitativa com qualitativa, sobre la situació dels CEM al territori i abordar de manera efectiva els desafiaments plantejats, especialment amb la idea de transformar els consells escolars municipals en consells educatius municipals.

La Gerència de Serveis d’Educació  a la Província de Barcelona te una sòlida experiència brindant suport tècnic als Consells Escolars Municipals (CEM) abordant des d’aspectes legals fins a l’optimització del funcionament. A més a més, la col·laboració activa de la GSED amb els ajuntaments inclou l’oferta de cursos formatius i recursos documentals en línia.

Simultàniament, l’Oficina de Planificació Educativa (OPE) dona suport al desenvolupament de les metodologies de treball de la GSED, mentre recopila, organitza i analitza informació educativa per contribuir a la generació de coneixement i facilitar la planificació, seguiment i avaluació de les polítiques i serveis educatius.

En aquest context, l’estudi exploratori de Daleph sorgeix com una iniciativa clau per comprendre a fons la situació dels CEM i afrontar els reptes presents, subratllant la importància dels CEM com a òrgans crucials en la realització de la ciutat educadora segons la perspectiva de la GSED.