Daleph dona suport a dues entitats d’economia social per la redacció i presentació de dos projectes a la convocatòria del Pla Integral de l’Impuls a l’Economia Social emmarcada dins el PERTE d’Economia Social i de les Cures

Entre els mesos de gener i febrer de 2024, l’equip de Fons Europeus de Daleph va donar suport a dues entitats d’Economia Social, concretament, a una Fundació i a una Associació amb activitat econòmica per a redactar i presentar els seus dos projectes a la convocatòria d’ajudes per al Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la Generació d’un Teixit Econòmic, Inclusiu, i Sostenible, una iniciativa del Ministeri de Treball i Economia Social.

La convocatòria forma part del PERTE d’Economia Social i de les Cures, està dotada amb un pressupost de 80 milions d’euros i s’emmarca en el Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient, i inclusiu” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El termini de presentació de les sol·licituds va finalitzar el passat 12 de febrer de 2024.

Les ajudes estan dirigides a projectes de caràcter incentivador, la qual cosa implica que el projecte ha d’iniciar-se a partir del dia de la sol·licitud, i a projectes d’àmbit nacional, que suposa que les entitats beneficiàries han de tenir el domicili fiscal permanentment en territori espanyol i que els projectes han de desenvolupar-se i executar-se en almenys dues comunitats autònomes. El programa, a més, presenta cinc categories de projectes diferents, i les ajudes poden finançar fins al 50% dels costos subvencionables en el cas dels sol·licitants amb consideració de Pimes, i fins al 15% en el cas de grans empreses.

En aquest context, Daleph ha donat suport a dues entitats d’Economia Social sol·licitants de les ajudes, tant en la redacció de les memòries tècniques dels projectes, com en la presentació de la sol·licitud en un dels casos. En primer lloc, un dels projectes s’emmarcava en el programa 3: IMPULSA_TEC, sent un projecte transformador per a donar suport a la modernització tecnològica de les entitats d’economia social, i el segon projecte s’emmarcava en el Programa 2: INICIATIVA_ES, sent un projecte de consolidació d’entitats del teixit productiu de l’economia social amb caràcter innovador i incidència en el relleu generacional, i en l’emprenedoria juvenil i femenina.

Amb aquest servei, Daleph continua reforçant i consolidant el seu rol de suport a empreses i entitats per a obtenir finançament europeu, contribuint així a maximitzar les seves possibilitats d’accés a ajudes Next Generation.