DALEPH DONA SUPORT A BARCELONA ACTIVA EN L’ACTUALITZACIÓ DEL SEU ESTUDI D’IMPACTE DE LA REFORMA LABORAL

Barcelona Activa ha confiat de nou en DALEPH per actualitzar les dades relatives a  l’estudi d’Impacte de la Reforma Laboral en la qualitat de l’ocupació a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb les últimes dades disponibles de l’any 2023.

El 31 de desembre del 2021 va entrar en vigor la nova Reforma laboral i amb ella l’objectiu de garantir una major estabilitat en l’ocupació del mercat de treball. Barcelona Activa té l’objectiu d’analitzar la nova situació del teixit socioeconòmic barceloní amb la finalitat d’obtenir una mirada més concreta de les noves dinàmiques en el mercat de treball; un any després de la reforma i durant els primers mesos de l’any 2023.

Per fer-ho s’ha realitzat un doble enfocament: un primer centrat en les persones, és a dir, sobre si la Reforma ha tingut l’impacte desitjat sobre els/les treballadors/es augmentant així els índexs d’estabilitat laboral. Un segon al voltant de les empreses, en el seu procés d’adaptació de les noves novetats normatives.

Tanmateix, l’estudi també ha analitzat les diferències per raó de gènere i l’impacte que ha tingut la reforma en l’àmbit del mercat de treball en els diferents sectors econòmics de Barcelona.  De manera similar, també s’ha posat especial atenció sobre dos col·lectius vulnerables; joves menors de 25 anys i persones majors de 45 anys.

Finalment, per aportar un retrat més complet de la reforma i les seves peculiaritats, s’ha aportat la visió de persones expertes d’àmbits acadèmics, sindicals i empresarials a fi de donar un contrast qualitatiu de l’impacte de la reforma sobre les persones i les recomanacions a les Administracions locals per una ocupació de qualitat.

El present estudi ha analitzat el primer any posterior a l’entrada en vigor de la reforma laboral i les primeres dades del 2023 i ha ofert resultats molt favorables pel que fa a la contractació indefinida. Tanmateix, resta veure l’evolució del mercat laboral barceloní en els pròxims anys per valorar amb més solidesa els efectes la Reforma.