DALEPH DINAMITZA LES SESSIONS DE TREBALL PARTICIPATIVES PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIONAL DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Durant les darreres setmanes, l’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph ha portat a terme les sessions de treball participatives dirigides als comerços i serveis del centre i al teixit empresarials dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE).

L’esdeveniment es troba emmarcat en el Pla Estratègic per al Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació de Castellar del Vallès, projecte que busca reforçar les polítiques públiques de promoció econòmica i donar suport al teixit econòmic. Amb el Pla, l’Ajuntament vol afavorir un entorn més competitiu que permeti la dinamització i reactivació econòmica, així com la consolidació de Castellar del Vallès com a territori amb capacitat per engegar polítiques i projectes d’ocupació en l’àmbit local.

Les sessions es van portar a terme amb l’objectiu d’identificar els principals reptes de les empreses i comerços de l’entorn, identificar potencials propostes, actuacions i projectes per revertir les problemàtiques, donar resposta als reptes identificats i validar les conclusions obtingudes fins al moment mitjançant les entrevistes i les enquestes.

En les jornades es van presentar els principals elements crítics de la diagnosi realitzada prèviament i es va debatre al voltant d’àmbits d’actuació com:

  1. Competitivitat: innovació, transformació digital i talent.
  2. Urbanisme i mobilitat.
  3. Transició energètica i sostenibilitat.
  4. Dinamització i animació comercial
  5. Col·laboració i comunicació.

Cal destacar que el desplegament d’aquestes sessions participatives, a banda d’assolir els objectius esmentats, repercuteix en la creació de sinergies entre actors empresarials i comercials del municipi, els quals tenen l’oportunitat de compartir diferents perspectives i punts de vista al voltant dels àmbits d’actuació i conèixer l’activitat econòmica del municipi.