DALEPH, DE LA MÀ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ACOMPANYA A L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL DISSENY DE PLANS DE TREBALL EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN SITUACIÓ DE RISC

L’equip de gestió pública de Daleph acompanya a la Diputació de Barcelona en l’assessorament per al disseny dels Plans de Treball en la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc del seu Catàleg de Serveis.

El projecte planteja l’acompanyament en el disseny i creació d’eines que facilitin la sistematització de la intervenció social. En concret, l’acompanyament vol fer efectiu un objectiu estratègic del servei d’intervenció social orientat a millorar l’efectivitat i la qualitat de l’atenció a la infància i l’adolescència per part dels professionals. Més específicament, es pretén estandarditzar, en la mesura del possible, l’eina d’intervenció vinculada a l’elaboració de plans de treball.

Així, durant els propers mesos se celebraran sessions de treball amb l’equip de serveis socials de Vilanova i la Geltrú amb el triple objectiu d’implantar la metodologia de treball per a la millora contínuadesenvolupar eines específiques de gestió de la intervenció i implicar el personal del Servei en la identificació i implementació de les oportunitats de millora en l’abordatge de les necessitats de les persones usuàries del servei.