DALEPH SEGUEIX TREBALLANT EN LA RECERCA DE FORMULES EFECTIVES PER IMPULSAR LA SOSTENIBILITAT DES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Daleph continua immersa en la seva aposta per contribuir al repte de la sostenibilitat i aquesta mateixa setmana ha organitzat una nova sessió formativa destinada a les persones del seu equip, centrada en explorar els potencials mecanismes i instruments de governança participativa.

La sessió ha comptat amb la destacada presència de María José Sanz, Directora Científica del Basque Centre for Climate Change (BC3) i membre del panell coordinador de l’Assemblea Ciutadana pel Clima: un important espai impulsor creat en resposta a la Declaració davant l’Emergència Climàtica i Ambiental a Espanya del 21 de gener de 2020.

L’Assemblea va comptar amb un conjunt de sessions participatives amb la ciutadania i es va erigir com un fòrum de participació ciutadana amb l’objectiu de realitzar un exercici de reflexió i d’intercanvi de coneixements. Els més de 100 participants van poder informar-se, deliberar i generar consensos sobre quines podrien ser les solucions als grans reptes i transformacions que són necessàries per assolir la neutralitat climàtica abans del 2050.

Al llarg de la sessió, Sanz ha compartit un missatge optimista sobre el paper que les organitzacions com Daleph poden jugar per involucrar la societat en el procés de canvi per abordar la transició ecològica. Un dels punts destacats de la jornada ha estat la insistència en la necessitat de compartir el missatge i la visió amb el conjunt de la ciutadania, atorgant una especial importància a la participació de persones que representin el conjunt de la societat.

Entre les idees clau extretes de la sessió, es troben:

  • La necessitat imperant de disposar de voluntat i recursos per impulsar espais que contribueixin a generar consensos
  • La importància de comptar amb instruments i espais facilitadors del canvi i generadors de confiança (assemblees, consultes ciutadanes, espais de diàleg amb actors multinivell,…).
  • El coneixement: necessari, però no suficient. L’interès i la capacitat de participar de les persones, sovint acostuma a anar més enllà que el propi coneixement de les persones expertes.
  • La rellevància que les persones participants comprenguin els objectius i estiguin alineats amb les necessitats i problemes per poder abordar els reptes des de diferents punts de vista.
  • La necessitat d’utilitzar un llenguatge de comunicació clar i directe perquè sigui amable i accessible per a la ciutadania.

La transició cap a un nou model és necessària, ha de ser efectiva i ha de ser justa i compartida. Daleph vol seguir jugant un paper clau en part d’aquest viatge, fomentant un canvi de paradigma cap a un món més sostenible, tenint en compte que aquesta transició s’ha de fer de manera inclusiva i participativa.