DALEPH CONTINUA AMB LA SEVA TASCA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMB LA UNITAT D’IGUALTAT DE LA CIUTAT AUTÒNOMA DE MELILLA I COMENÇA AMB LA ELABORACIÓ DEL PROTOCOL DEL CENTRE DE CRISIS

L’àrea d’Igualtat i Ocupació de Daleph ha començat a treballar en l’elaboració del nou Protocol de coordinació i derivació per a l’atenció de dones víctimes de violència sexual, que es gestionarà des del Centre de Crisis de la Ciutat Autònoma de Melilla.

Arran de la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, a partir del 2023 cada província de l’Estat Español o comunitat autònoma uniprovincial disposarà d’un Centre de Crisis per atendre a dones majors de 16 anys que han patit, en el present o en el passat, un episodi, únic o repetit, de violència sexual.

L’assistència que s’oferirà a aquestes dones és un servei integral per a la reparació del trauma: acompanyament psicològic, assessorament legal i jurídic, assistència sanitària, acompanyament en el procés de denúncia. Sobre aquest últim punt, destacar que gran part del que fa diferent a un Centre de Crisis d’altres dispositius d’atenció a les violències masclistes és que no caldrà haver presentat una denúncia perquè la dona sigui atesa.

Així doncs, el Protocol de coordinació és una eina que servirà per enxarxar els diferents dispositius i recursos al servei de la les dones i les menors perquè es desenvolupi una atenció integral de qualitat i s’assoleixin els objectius de reparació del trauma i de sensibilitzar a la població general. Conté una descripció detallada dels perfils professionals que es trobaran al Centre de Crisis, incloent traductors/es del magrebí i el tamazig. Tanmateix, integra un capítol sobre el marc legal que fonamenta i legitima l’assistència, derivació i acompanyament psicològic,  sanitari i jurídic per a la víctima i als seus familiars.