DALEPH CONTINUA ACOMPANYANT A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’IGUALTAT

Daleph continua donant suport a Barcelona de Serveis Municipals S.A. (B:SM) en matèria d’igualtat en el marc de l’assistència tècnica que té contractada fins a finals de 2024. Aquest acompanyament abasta a tot el Grup Barcelona de Serveis Municipals, composat per societats mercantils de capital públic que desenvolupen un conjunt d’activitats de valor afegit al servei de la ciutadania; Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A (CBSA).

La visió de B:SM és ser una empresa de referència en termes de gestió pública, contribuir a la construcció d’una societat més justa, i dissenyar una política de gestió de persones orientada a eliminar discriminacions i reduir les desigualtats per raó de gènere.

En aquest sentit, en el marc de l’assistència tècnica, l’equip de Daleph acompanya, assessora i executa activitats heterogènies vinculades a alinear, precisament, l’activitat del dia a dia de B:SM amb la seva visió d’empresa. Entre elles, destaquen: el suport en l’actualització del nou Pla d’Igualtat, la revisió de documentació per complir amb els requeriments legals en matèria d’igualtat, l’acompanyament en el seguiment i avaluació de les mesures derivades del Pla d’Igualtat, la cerca de novetats documentals i legislatives, entre altres.