DALEPH COMENÇA LA PROGRAMACIÓ DE SEMINARIS WEB “ÀGORA DE LA CIUTAT 2030” PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

L’any passat 2023, el Consell Assessor de l’Agenda Urbana de Daleph va posar en marxa un cicle de seminaris web que, sota el títol “Àgora de la Ciutat 2030”, tracten diferents temes d’interès per a Entitats Locals interessades en la sostenibilitat urbana i territorial.

Una vegada al mes, experts procedents de l’Administració, la Universitat, empreses o associacions de referència, van oferir la seva particular visió sobre temes com el finançament europeu del desenvolupament urbà sostenible, les Agendes Urbanes o la plataforma citiES2030.

En aquest nou any, s’obre una nova programació de seminaris web que ofereixen informació útil i d’interès sobre diferents temes. En concret, en el primer trimestre es tractaran qüestions com el turisme sostenible intel·ligent, les comunitats energètiques i l’habitatge social.

El primer d’aquests seminaris web, “Agenda Urbana i Turisme Sostenible: Reptes i desafiaments davant el 2030”, se celebrarà el dia 30 de gener a les 16.30, amb la col·laboració del Pla de Mallorca.

Participaran en ell Aurora Pedro Bueno, doctora en Economia per la Universitat de València i directora de la Càtedra de Nova Transició Verda en Turisme de la Universitat de València; Beatriz Martín Rodríguez, consultora sènior de Turisme Sostenible en Daleph; Josep Rodríguez, responsable de Relacions Internacionals en l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i coordinador de la Comunitat Euro-MED de Turisme Sostenible; Leire Bilbao, gerent de Visit Benidorm; Joan *Cifre, gerent de la Mancomunitat Pla de Mallorca (PSTD Pla de Mallorca 2021) i Juanjo Manrique, gerent del Grup de Desenvolupament Rural de Guadix.

En ell, es parlarà sobre com les ciutats s’enfronten a diversos desafiaments clau per a poder desenvolupar i promoure un turisme, que a més d’intel·ligent, tingui en compte totes les dimensions de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social, i doni resposta, entre altres factors, al canvi climàtic, a la pèrdua de biodiversitat, als problemes de mobilitat, conforme a les línies establertes en l’Agenda 2030, i sota un model de governança turística.

En aquest primer trimestre de 2024, a aquesta trobada li seguiran altres dos seminaris web dedicats a:

  • Comunitats Energètiques, amb la col·laboració de la Fundació ECODES (20 de febrer)
  • Habitatge Social, amb la col·laboració de Ingeus (19 de març)

Tots els seminaris web es desenvoluparan a través de la Plataforma ZOOM i estan oberts a la participació de qualsevol persona interessada, prèvia inscripció a través del següent enllaç: www.agendaurbana.info/agora2030.

A més, a través de la mateixa web, podràs veure els seminaris web ja celebrats.