DALEPH COMENÇA LA PROGRAMACIÓ DE SEMINARIS WEB “ÀGORA DE LA CIUTAT 2030” PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

El passat 30 de gener, es va dur a terme el seminari web “Agenda Urbana i Turisme Sostenible: Reptes i desafiaments davant el 2030” organitzat per Daleph amb la col·laboració del Pla de Mallorca.

En ell, van actuar com a ponents Aurora Pedro (doctora en Economia per la Universitat de València i directora de la Càtedra de Nova Transició Verda en Turisme de la Universitat de València); Josep Rodríguez (responsable de Relacions Internacionals, Oficina Tècnica de Turisme, Diputació de Barcelona i coordinador de la Comunitat Euro-MED de Turisme Sostenible); Vicente Mayor (gerent del PSTD de Benidorm); Joan Cifre (gerent de la Mancomunitat Pla de Mallorca. PSTD Pla de Mallorca 2021 i Beatriz Farías (coordinadora del Pla de Sostenibilitat Turística Comarca de las Vegas i la Alcarria de Madrid i de la ACD Turisme Rural (MADRURAL) del Pla Territorial Turístic de la Comunitat de Madrid-2021. ARACOVE).

L’objectiu del seminari web va ser analitzar com les ciutats s’enfronten a diversos desafiaments clau per a poder desenvolupar i promoure un turisme, que a més d’intel·ligent, tingui en compte totes les dimensions de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social, i doni resposta, entre altres factors, al canvi climàtic, a la pèrdua de biodiversitat, als problemes de mobilitat, conforme a les línies establertes en l’Agenda 2030, i sota un model de governança turística.

Aquest ha estat el quart dels seminaris web pertanyents al programa posat en marxa pel Consell Assessor de l’Agenda Urbana de Daleph que, sota el títol “Àgora de la Ciutat 2030”, tracta diferents temes d’interès per a Entitats Locals interessades en la sostenibilitat urbana i territorial.

El següent dels seminaris web es durà a terme dimarts que ve 20 de febrer, amb el títol “Les Comunitats Energètiques. Models i experiències” i amb la col·laboració de ECODES. En ell, es parlarà sobre com la liberalització del mercat energètic ha permès l’aparició de diferents models de comunitats energètiques com a noves iniciatives que permeten als seus comuners (entitats públiques, associacions, empreses i/o ciutadania) compartir infraestructures per a la captació i distribució de l’energia elèctrica, abaratint d’aquesta manera els seus costos a través de companyies energètiques comercialitzadores.

Es coneixerà quines són algunes de les principals iniciatives i quines són les oportunitats detectades i les possibles barreres d’entrada a les quals s’estan enfrontant.

Tots els seminaris web es desenvoluparan a través de la Plataforma ZOOM i estan oberts a la participació de qualsevol persona interessada, prèvia inscripció a través del següent enllaç: www.agendaurbana.info/agora2030.

A més, a través de la mateixa web, podràs veure els seminaris web ja celebrats.