DALEPH COL·LABORA AMB EUSKAMPUS FUNDAZIOA, UPV-EHU, TECNALIA I BCAM PER A LA PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE A UNA CONVOCATÒRIA HORITZÓ EUROPA

Daleph ha estat els últims mesos col·laborant amb Euskampus Fundazioa, la Universitat del País Basc (UPV-EHU), Tecnalia Research & Innovation i el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) per a elaborar el projecte “ORE4Citizens” i coordinar el consorci que s’ha presentat a l’acció MSCA and Citizens del Programa Horitzó Europa, relativa a la celebració de les activitats de la Nit Europea dels Investigadors i les activitats d’Investigadors a les Escoles en 2024 i 2025.

El projecte presentat el dimecres 25 d’octubre cerca acostar la labor capdavantera d’aquestes institucions en la recerca d’energies renovables offshore, cristal·litzada en el Joint Research Laboratory on Offshore Renewable Energy (JRL-ORI), en un projecte d’acostament de la ciència i recerca europees a la societat. L’objectiu del projecte és mostrar a la societat el valor afegit generat per les ciències aplicades en el sector de les energies renovables offshore, fomentar l’accés a la ciència dels segments de població més allunyats d’ella i impulsar les vocacions científiques entre els més joves.

El projecte està conformat per un consorci que dona representació a les quatre entitats que formen el JRL-ORI. Addicionalment, el projecte comptarà amb el suport d’entitats del tercer sector, empreses privades relacionades amb les energies renovables offshore, altres institucions centrades en la recerca i entitats públiques.

L’equip de Daleph ha contribuït en la preparació del projecte a partir de donar suport tècnic en diversos àmbits. En primer lloc, ha assistit i revisat la redacció els documents tècnics i administratius del projecte. En segon lloc, ha ajudat a dissenyar un pressupost d’acord amb els requeriments de la convocatòria i coherent amb l’abast del projecte. Finalment, ha acompanyat als diferents socis en la coordinació i execució dels procediments administratius requerits per la convocatòria.