DALEPH COL·LABORA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL EN L’IMPULS DEL TREBALL CONJUNT PER ESTRATÈGIES DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL A LA COMARCA

El matí del dimecres dia 15 de novembre Daleph va desplaçar-se al Consell Comarcal del Vallès Occidental per assistir i donar suport a la reunió d’Impuls de les Estratègies de Concertació Territorial de la comarca, impulsada pel propi Consell Comarcal i conformada per representants de tots els municipis de la comarca, així com del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

La trobada va integrar la presentació dels treballs desenvolupats en el projecte “Impuls de les Estratègies de Concertació Territorial al Vallès Occidental”. Es va iniciar amb la presentació, per part de Daleph i del Consell Comarcal, dels principals reptes identificats en la Diagnosi de la Situació Socioeconòmica i la Radiografia dels Serveis Ocupacionals i va seguir amb l’exposició dels elements clau i característiques bàsiques del nou model de Concertació Territorial.

Des de la comarca, i amb el treball conjunt dels municipis i dels agents socials i econòmics, Daleph va proporcionar suport tècnic en l’elaboració de la diagnosi socioeconòmica amb l’anàlisi de les principals dades demogràfiques del mercat de treball i del teixit empresarial, i així com el grup de treball que es va dinamitzar en aquest estiu amb persones representants d’ens locals, del Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona, d’observatoris, de centres de recerca, d’organitzacions empresarials i de sindicats

Fruit d’aquests treballs es van començar a dibuixar deu grans grans reptes socioeconòmics que posen el focus en  les persones, les empreses i la competitivitat del teixit empresarial. Aquestes són: la retenció i captació del talent, la cronificació dels col·lectius més vulnerables, el desafinament de la triple bretxa: digital, de coneixement i de capacitats; l’impuls de polítiques educatives més efectives per promoure la inserció laboral; la potencialitat dels serveis locals d’ocupació, la potencialitat d’un ecosistema empresarial cap a la competitivitat globals, el relleu generacionals i la manca de vocacions; la mobilitat, el model dels polígons d’activitat econòmica i la innovació en la gestió i tràmits administratius.

En paral·lel, el Consell Comarcal, també amb el suport tècnic de Daleph, està realitzant una radiografia quantitativa i qualitativa dels serveis ocupacionals que es presten en els 23 municipis de la comarca. Aquesta radiografia permetrà conèixer quina és i com es caracteritza, actualment, la distribució dels recursos del territori en matèria de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) en els diferents municipis del territori. A més, s’identificaran també les entitats executores de PAO del territori, dins l’entramat de més de 1.700 entitats que participen, de manera activa, en l’execució de recursos i polítiques de promoció de l’ocupació.

Si bé els treballs de Diagnosi Socioeconòmica estan en procés de finalització, la Radiografia dels Serveis Ocupacionals està en procés d’elaboració i té previst el seu tancament al mes d’abril de 2024.