DALEPH COL·LABORA AMB AMAC PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES D’ENRESA

Des de fa anys, Daleph col·labora amb l’Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC) per a donar suport als seus municipis en l’elaboració de projectes susceptibles de ser finançats a través del Fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus gestionat per ENRESA.

En la convocatòria de l’any passat, pràcticament tots els projectes presentats van ser aprovats i van rebre la subvenció sol·licitada.

La principal novetat d’enguany ha estat l’aprovació el passat 23 de març de l’Ordre TED/295/2023 per la qual es modifica l’Ordre IET/458/2015 en la qual es regulen les assignacions als municipis de l’entorn de les instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius. Entre altres aspectes, la nova ordre redueix el termini de presentació del 30 de juny al 30 d’abril, per la qual cosa els ajuntaments comptaran amb un termini menor per a presentar les seves sol·licituds

No obstant això, s’ha concedit un període de gràcia fins al pròxim 19 de maig de 2023 donat el poc marge amb què es va aprovar la norma, de manera que els diferents municipis de AMAC i Daleph es troben en la recta final per a la preparació de projectes.