DALEPH COL·LABORA EN L’ELABORACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL, D’IDENTITAT DE GÈNERE O EXPRESSIÓ DE GÈNERE DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA (OAC).

Des del passat mes de gener, l’Àrea d’Igualtat i Ocupació de Daleph col·labora estretament amb l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), adscrit al Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de dur a terme l’elaboració del seu Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, d’identitat de gènere o expressió de gènere.

Els Protocols integrals contra diversos tipus d’assetjament són una eina clau per al foment d’una cultura organitzativa segura, respectuosa i inclusiva. A més, hi requereixen del compromís de l’alta direcció per a la consecució d’una tolerància zero davant les violències masclistes i discriminacions per qüestions de gènere i/o orientació sexual. En paral·lel, els Protocols busquen la implicació de les persones treballadores en la seva construcció, així assegurant l’apropiació i l’interès en l’aplicació dels seus continguts.

La plantilla de l’OAC serà partícip en cadascuna de les fases del projecte, les següents:

  1. La fase de diagnosi, on es realitza la recollida d’informació clau i l’anàlisi d’aquesta,
  2. La fase de desenvolupament del procediment del Protocol, on s’integren les particularitats de l’organització,
  3. La fase d’establiment del Pla d’acció, amb mesures a implementar a partir dels resultats obtinguts a la diagnosi,
  4. Una fase final de tancament del projecte.

Amb el present Protocol, Daleph continua el seu recorregut d’expertesa en la implementació d’eines d’igualtat a les organitzacions, en aquest cas, al voltant de l’assetjament i contra les violències masclistes.