DALEPH AVANÇA EN L’EXECUCIÓ DEL PSTD PLA DE MALLORCA

Just en el meridià de 2023, des de DALEPH, fem balanç sobre la gerència del Pla de Sostenibilitat Turística del Pla de Mallorca i com va la implementació d’aquest.

El PSTD Pla de Mallorca 2021 compta amb 25 actuacions i un pressupost total de 2,994,037 €. La primera actuació licitada va ser pròpiament la Gerència del Pla, creació i posada en funcionament de l’Ens Gestor, adjudicada a DALEPH al setembre de 2022. Un de les fites crítiques del subprojecte és l’execució del 75% del projecte abans del 31 de desembre del 2024, per la qual cosa es va procedir ràpidament a licitar les actuacions prioritàries per al PSTD. Actualment aquestes són les actuacions en procés d’execució:

  • Xarxa ciclista intraurbana i interurbana: Infraestructura ciclista i adequació d’itineraris, Diagnòstic cicloturístic. Objectiu: identificar el potencial del destí Pla de Mallorca per a fomentar el desenvolupament del cicloturisme i el senderisme.
  • Pla de mobilitat sostenible per al Pla de Mallorca. Objectiu: Identificar les necessitats existents en matèria de mobilitat dins de la Mancomunitat del Pla de Mallorca.
  • Disseny i desenvolupament de fullets digitals, audiovisuals i altres materials. Objectiu: Contractar la prestació de serveis per al disseny i desenvolupament de fullets digitals, audiovisuals i altres materials del Pla de Mallorca.
  • Estratègia d’enfortiment de la Marca del Pla de Mallorca. Elaborar l’estratègia d’enfortiment de la marca del Pla de Mallorca i materials de suport.
  • Projecte integral de patrimoni virtual a Son Fornés a Montuïri. Desenvolupar el projecte integral de tecnologia aplicada al patrimoni en el Jaciment Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Pla de Mallorca) i el seu museu.
  • Elaboració de l’Inventari turístic georeferenciat. Elaboració d’un sistema d’informació geogràfica que aglutini variada informació turística del destí, distribuïts en capes, disponibles a través d’un geo-portal.
  • Web Destí Pla de Mallorca i Xarxes Socials. Disseny de la Web turística del Pla de Mallorca.

 

A més, com a part del suport i assistència tècnica de DALEPH a la Mancomunitat del Pla de Mallorca en temes turístics, s’han elaborat altres propostes i subvencions d’interès per al destí com; la Convocatòria pública de subvencions per a dur a terme accions de foment en matèria d’informació turística per a l’any 2023 del Consell de Mallorca d’un valor de 140,000 € i la Convocatòria Ordre ICT/1363/2022, de 22 de desembre: Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic. Per a un projecte arqueològic amb un pressupost 2,436,000 €.

Hem treballat la part de Governança turística i participació amb unes primeres Jornades participatives, que van ser l’inici per a assentar un model de participació del PSTD adaptat al territori i que encara estem en procés de desenvolupament.

Si vols conèixer les licitacions que tindrem pròximament vigents pots visitar la Plataforma de Contractació de l’Estat: Plataforma de Contractació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)