DALEPH AVANÇA AMB EL PLA DE MALLORCA EN LA GESTIÓ DEL PSTD I S’ADJUDIQUEN LES PRIMERES LICITACIONS

El Pla de Mallorca, assessorat per DALEPH continua avançant en la implementació i desenvolupament de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. Dins d’aquest procés acaba de ser adjudicada l’Estratègia d’enfortiment de Marca.

El Pla de Mallorca, com a destí rural i emergent, necessita d’una Marca que identifiqui, posicioni i representi els valors del territori. Una marca turística és més que un nom, un logotip, uns símbols i uns valors que es tracten d’associar a un territori representant la seva identitat i la seva visió… Una marca és un concepte intangible i visual, com a símbol de qualitat que mostra activament a la comunitat i al mercat les característiques diferenciadores i úniques d’un territori, les seves potencialitats, amb l’objectiu de millorar el seu posicionament per al màrqueting territorial i com a destinació turística intel·ligent i sostenible.

Una marca turística s’ha d’elaborar de forma consensuada per tots els actors involucrats en el desenvolupament de la destinació turística com a pilar clau d’un Pla de Màrqueting i d’una estratègia competitiva del territori. Pel que, a través d’aquesta assistència tècnica, es plantejaran reunions i tallers amb els actors clau del sector, per a anar recopilant la informació clau en el procés de construcció de la marca.

Així mateix, el treball de marca a desenvolupar s’alinearà amb els objectius de l’Estratègia de Sostenibilitat 2030, l’Agenda 2030 i els valors del territori.

Quins són els Objectius a aconseguir per l’Estratègia d’Enfortiment de Marca?

  • Elaborar l’estratègia en el marc de l’execució PSTD del Pla, en concordança amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation-EU.
  • Determinar els atributs diferencials del destí que permetin influir en la ment dels públics objectius i potencials
  • Contrastar l’essència del destí amb els seus destins competidors per a establir una estratègia de marca única, que generi beneficis funcionals i emocionals
  • Dissenyar en conjunt amb els actors involucrats una marca del territori
  • Crear una marca turística innovadora, amigable i usable inclusiva e per a ser referència com a estratègia de branding per a la comunicació, promoció i màrqueting de la destinació turística.

A través d’aquesta assistència tècnica el Pla de Mallorca serà capaç de projectar a través de la seva marca turística, una identitat de destí/territori, una imatge única i sòlida, amigable que creï la seva pròpia història a través del storydoing. El mercat reconeixerà en la futura marca el missatge que el Pla de Mallorca vol transmetre, la credibilitat i fiabilitat de la seva oferta, el valor i la qualitat dels productes i serveis associats a aquesta marca.

Seguim en procés de licitació, si vols conèixer les licitacions que tenim actualment pots visitar la Plataforma de Contractació de l’Estat:

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es)