DALEPH ASSUMEIX EL PLA DE MESURES ANTIFRAU DE CONIL DE LA FRONTERA

Dijous passat 16 febrer, l’Equip Consultor de Daleph a Andalusia i els membres de la Unitat Antifrau de l’Ajuntament de Conil es van reunir amb la finalitat d’aprovar el Pla de Mesures Antifrau de la localitat.

L’article 6 de l’Ordre l’Ordre HFP/1030/2021 per la qual s’estableix el Sistema de Gestió que han d’adoptar les Entitats Públiques gestores i executores de les ajudes i Inversions previstes en el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PNRTR), i per extensió els seus Annexos 11.B.5 i III.C., estableix l’obligació d’aprovar un Pla de Mesures Antifrau que permeti prevenir i identificar les possibles situacions de frau, corrupció o conflicte d’interessos que puguin donar-se entre el personal públic que intervé en l’aplicació i control d’aquest.

A l’ésser l’Ajuntament de Conil una entitat executora de projectes finançats pel PNRTR, en resposta al que es preveu en aquest article, ha comptat amb Daleph per a l’elaboració d’un Pla de Mesures Antifrau concorde a la realitat de l’Ajuntament de Conil i a les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, conflictes d’interessos i corrupció establertes en l’Ordre anteriorment citada.

Com a resultat de la reunió i després de realitzar una revisió del contingut del Pla així com de les avaluacions de riscos realitzades a l’Ajuntament de Conil, es va acordar la seva tramitació per a l’aprovació pel Ple Municipal.

Un Pla de Mesures Antifrau és un instrument d’integritat pública dissenyat per a garantir que els fons públics gestionats per una organització són utilitzats de conformitat amb les normes jurídiques vigents i seguint uns principis ètics. Tal com es determina en l’Ordre HFP/1030/2021, l’aprovació d’un Pla de mesures antifrau és indispensable per a tota entitat pública que vulgui gestionar fons europeus Next Generation.

Mes informació sobre els nostres serveis i assistència en aquest àmbit en: https://www.planantifraude.com.es/es/