DALEPH ASSISTEIX A LA XIX JORNADA ANUAL DEL CERCLE DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DELS SERVEIS SOCIALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’equip de gestió pública de Daleph va assistir el passat dijous 22 de febrer, a la XIX Jornada Anual del Cercle de Comparació Intermunicipal dels Serveis Socials organitzada per la Diputació de Barcelona (DIBA).

La jornada va ser inaugurada per la presidenta delegada de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell, a la qual va seguir una ponència sobre els grans reptes actuals en l’àmbit de la justícia social, a càrrec d’Olga Cantó, Doctora en Economia i catedràtica de la Universitat d’Alcalà (UAH). D’entre la multitud d’aportacions interessants que va comentar Cantó, en destaquem la necessitat de fer front a la cronicitat en la pobresa infantil i juvenil, tant transitòria com recurrent; la pèrdua d’eficàcia de l’ascensor social per a les generacions nascudes després dels anys 80 i la importància de tenir en compte els impactes en el benestar de les diferents generacions a l’hora de definir i reformar les polítiques de prestacions i impostos.

Posteriorment, el cap de la Secció de Suport a l’Activitat Econòmic-Financera Municipal, Ramón Dordal, va presentar l’efecte que els factors externs havien tingut en els indicadors la darrera edició dels Cercles de Comparació, així com alguns àmbits on és possible que es produeixin canvis de tendència en els pròxims anys.

Després, Francesc Hernández, cap del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics, va exposar quines havien estat les dades més rellevants de la XXIIa edició del Cercle de Comparació de Serveis Socials, a la qual Daleph ha pogut donar suport en la recollida i anàlisi de les dades i en l’elaboració de l’informe final d’indicadors.

La jornada va finalitzar amb una taula rodona amb la participació d’Irene Lebrusán, Doctora en Sociologia i professora a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM); Mercè Darnell, antropòloga i responsable de desenvolupament de projectes singulars i qualitat de Càrites Barcelona; i Sara Marín, educadora social i coordinadora de l’àmbit socioeducatiu de la regidoria d’Acció Social i Dependència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

El debat va estar moderat per l’Étienne Pagès, tècnic de la secció de suport al desenvolupament i la innovació dels Serveis Socials Bàsics de la DIBA, i es van tractar diferents temàtiques com la desigualtat i l’exclusió social, l’envelliment i l’esperança de vida o l’atenció a la infància. Sobre la desigualtat, Darnell apuntava a la necessitat de posar al mateix nivell d’importància que les polítiques d’educació, sanitat i pensions les polítiques d’habitatge i de cobertura de les necessitats alimentàries, especialment quan el debat es centri en la protecció de les persones més vulnerables. Lebrusán va fer referència a com afecta a l’esperança de vida el fet diferencial de viure a pobles, ciutats mitjanes o grans ciutats, així com també va valorar algunes de les opcions que actualment tendeixen a oferir-se com una alternativa habitacional a les residències (cohousing / coliving) però que, en realitat, suposen un percentatge mínim d’alternativa habitacional. Per la seva part, Marín va fer referència a la insuficiència actual del marc normatiu per a garantir una atenció a la infància que permeti actuar sobre la causa del problema i no sobre les conseqüències, així com també va exposar algunes de les experiències que s’estan duent a terme a Vilanova i la Geltrú en aquest àmbit.

Des de Daleph, agraïm a la Diputació de Barcelona l’organització de la jornada, les ponències i l’intercanvi d’experiències que es genera dins del marc del Cercle de Comparació, i celebrem poder continuar formant part d’aquest projecte un any més!