DALEPH ASSISTEIX A LA JORNADA ORGANITZACIONS QUE GENEREN VALOR PÚBLIC ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Dimarts 21 de març l’Ajuntament de Mataró va organitzar i celebrar la jornada “Organitzacions que generen valor públic. La transformació interna de les administracions locals: l’elefant a l’habitació”.

L’envelliment de les  plantilles i la gestió del relleu generacional, la incorporació de la intel·ligència artificial i la robòtica, i la definició del rol de l’administració com a intermediària entre els ciutadans i la defensa del bé comú i l’interès general varen ser els gran temes sobre els van versar les diferents exposicions i converses que es van escoltar a càrrec de més de quinze professionals de l’administració pública.

En general, les persones expertes van coincidir en dos grans elements bàsics que condicionen l’actual capacitat de prestació de servei públic. En primer lloc, l’actual context de transformació constant, mutabilitat o imprevisibilitat, que no permet operar des de la certesa i per tant, abordar situacions amb respostes o serveis coneguts. I, en segon lloc, la sobre-confiança en el disseny de processos i protocols per al correcte funcionament dels serveis, que genera efectes de des-personalització o des-responsabilització sobre la seva prestació.

Durant la jornada es va donar importància a alguns elements que han de facilitar el disseny de polítiques públiques des d’aquesta visió d’aportació de valor. Entre elles, es va destacar la necessitat d’una direcció política clara acompanyada d’una direcció pública professional, regulada i situada en diferents llocs de comandament. La necessitat de posar en marxa accions per entomar una governança eficient de les dades, acompanyada d’eines d’anàlisi i explotació adequades; no n’hi ha prou amb conèixer la veritat sobre les coses, sinó que cal una certa intel·ligència col·lectiva per comprendre-les i actuar en conseqüència. La necessitat d’explorar l’experiència ciutadana per aconseguir aproximar els serveis públics a la ciutadania i dissenyar-los a les seves necessitats reals.

Coincidint amb la Jornada, Daleph està treballant amb l’Ajuntament de Mataró en la posada en marxa d’un procés de reflexió sobre els principis organitzatius d’una administració local a futur. Aquesta reflexió haurà d’anar encaminada, després d’escoltar les reflexions de la jornada, a identificar quins elements d’hiperregulació normativa no ens està facilitant ni el re-disseny de processos ni la concreció d’eines de gestió organitzativa.