DALEPH ASSISTEIX A LA JORNADA “L’AVALUACIÓ COM A EINA DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES” DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (COAVA)

L’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph ha assistit aquest divendres 22 de setembre a la jornada “L’avaluació com a eina de millora de les polítiques públiques” organitzada per la Generalitat de Catalunya (CoAVA). L’esdeveniment ha tingut lloc a l’Auditori del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer del Foc número 57 de Barcelona.

L’avaluació, basada en informació rigorosa obtinguda a través de l’evidència i amb l’objectiu d’assegurar una assignació i ús eficient dels recursos públics, es presenta com una eina de suport fonamental per a la presa de decisions. La Generalitat impulsa, des de fa anys, l’ús de l’avaluació en el desenvolupament de polítiques públiques.

En aquesta jornada s’han presentat alguns casos pràctics en els quals s’ha incorporat l’avaluació en la gestió de les polítiques públiques, així com els usos i els impactes que s’han obtingut. Entre els temes abordats es troben: “Com l’avaluació i la revisió de la despesa contribueixen a millorar l’assignació i la gestió dels recursos públics”, a càrrec de Josep M. Aguirre; “Ronda garantida de ciutadania. Com l’avaluació continua contribueix a informar la presa de decisions”, presentat per Valentí Arroyo Peña; “Com l’avaluació de tecnologies sanitàries ajuda a mantenir un sistema de salut de qualitat, sostenible i eficient”, a càrrec de Rosa Maria Vivanco Hidalgo; i “Els usos de l’avaluació”, presentat per Marc Balaguer Puig.

Els ponents han exposat els objectius perseguits en cadascuna de les avaluacions, les preguntes d’investigació que pretenien respondre, la metodologia adoptada i les limitacions o dificultats trobades durant el procés. A més, han presentat els resultats o les conclusions obtingudes i les recomanacions proposades als departaments de la Generalitat, algunes de les quals ja han estat implementades en l’elaboració dels nous plans estratègics.