DALEPH DONA SUPORT A LA PREPARACIÓ DE LA TROBADA DE LA XARXA INSULAR PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE TENERIFE VIOLETA

El 2 de novembre es ca celebrar la reunió de treball col·laboratiu prèvia a la Trobada semestral de la Xarxa Insular per a la igualtat de Gènere Tenerife Violeta (RIIGTV) a les instal·lacions del Cabildo Insular de Tenerife.

L’objectiu d’aquesta reunió era preparar el disseny de dos projectes que donin resposta a dos dels problemes identificats al Marc Estratègic Tenerife Violeta relacionats amb la necessitat d’incrementar les vies de comunicació i difusió de les activitats realitzades per la RIIGTV.

El Marc ja preveu la tipologia de projectes que han de donar resposta a aquests problemes. Un se centra en la publicació periòdica dels assoliments i les bones pràctiques en polítiques d’igualtat de Tenerife en formats i llenguatges comprensibles per la ciutadania, amb la participació en la seva elaboració, de les mateixes entitats; i l’altre, consisteix a reforçar espais específics de comunicació dels projectes i activitats d’igualtat de gènere entre totes les entitats de la RIIGTV.

Aquests són els dos projectes que es van treballar per part de les entitats que a la Trobada celebrada el passat mes de juny es van postular per liderar o coliderar projectes. D’aquesta manera, es van identificar les fases de cada projecte, les activitats i tasques necessàries a cada fase, les entitats responsables de cadascuna de les tasques, la temporalització del projecte i l’entitat coordinadora o líder del projecte. Aquest procés va ser possible gràcies a l’experiència en el treball col·laboratiu adquirit per les entitats participants, treball col·laboratiu que és una de les senyes d’identitat de la RIIGTV.

Daleph va dinamitzar la reunió i va donar suport a la concreció dels projectes en el marc de l’assistència tècnica en matèria d’igualtat de gènere que presta al Cabildo Insular de Tenerife.