DALEPH RECOLZA EN EL DISSENY I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INTERREG POCTEP AGROSOCIAL A LA DIPUTACIÓ DE CÒRDOVA

En el marc del servei de consultoria especialitzada en l’àmbit del finançament de projectes europeus que es presta a la Diputació de Còrdova, DALEPH ha acompanyat al departament de Programes Europeus de la Diputació en el disseny i presentació del projecte Interreg POCTEP AgroSocial: Impuls de l’Ecosistema d’Economia Social en el Sector Agroalimentari.

El Programa de Cooperació Transfronterera Espanya – Portugal (2021 -2017), dedicat a finançar projectes de cooperació entre entitats de tots dos països a través del FEDER, va obrir la quarta convocatòria el passat 17 d’abril de 2023 (https://www.poctep.eu/4a-convocatoria-op4-social/) .

Aquesta convocatòria ha estat destinada a cobrir l’Objectiu Polític 4 del Programa “Una Europa més Social i Inclusiva” i la Prioritat 5 “Potenciar la cooperació per a afrontar el repte demogràfic en l’espai fronterer creant condicions de vida atractives basades en l’accés al mercat de treball, serveis públics essencials aplicant principis d’inclusió social i igualtat d’oportunitats i tracte”.

En aquest context, DALEPH ha col·laborat amb la Diputació de Còrdova i els deu socis restants del projecte, tant portuguesos com espanyols, en el disseny i presentació d’un projecte destinat a abordar el repte demogràfic i la desocupació en el territori POCTEP a través de l’Impuls d’un Ecosistema d’Economia Social en el Sector Agroalimentari.

El projecte agrupa diferents diputacions provincials i associacions de cooperatives agroalimentàries de l’àrea de cooperació espanyola amb entitats locals, associacions de desenvolupament regional i associacions de cooperatives agroalimentàries de l’àrea de cooperació lusitana. L’objectiu del projecte és fomentar l’emprenedoria i la consolidació de l’economia social en el sector agroalimentari i constituir-la com un motor de vertebració territorial.

Pel que fa a la presentació del projecte, DALEPH s’ha encarregat de labors com el desenvolupament de la idea, l’elaboració de pressupostos, la coordinació amb els diferents socis participants i la cerca d’un partenariat. Així mateix, també es responsabilitza de l’emplenament de la sol·licitud i el seu seguiment, fent costat a les diverses tasques que poguessin concórrer de manera prèvia a la signatura de l’acord de subvenció.

Per a conèixer més sobre els treballs que DALEPH realitza relacionats amb l’assessorament en l’àmbit del finançament europeu, consulta la nostra web (https://daleph.com/servicios/financiacion-europea-fondos-feder/)  i posa’t en contacte amb nosaltres (https://daleph.com/contacto-daleph-apoyo-empresas-y-administraciones/) .