DALEPH AL PROJECTE CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2021

Càritas Joves amb Futur 2021 és un projecte desenvolupat per Daleph, Càritas Diocesana de Barcelona i Sinergia Team & Training, dirigit a persones d’entre 16 i 29 anys en situació d’atur i risc d’exclusió social.

El projecte atendrà 48 joves i es centra en millorar-ne l’ocupabilitat mitjançant un itinerari d’orientació intens, una intervenció social especifica i individualitzada, formació professionalitzadora i a mida, i prospecció. L’objectiu de Càritas Joves amb Futur 2021 és la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu de les persones participants.

Aquest mes de gener s’ha posat en marxa el quart i darrer grup, de manera que ja tots els i les joves participen en sessions d’assessorament laboral, preparació d’entrevistes i entrenament en totes les eines de cerca de feina, de forma grupal i individual, i en format presencial i telemàtic.

Tres grups han començat la formació, concretament el certificat de professionalitat en Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, i formació específica en neteja hospitalària, seguretat i ús de muntacàrregues, i digitalització.

Càritas Joves amb Futur 2021 està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.