DALEPH ACOMPANYARÀ L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT EN L’ELABORACIÓ I IMPULS D’UN CODI ÈTIC

Daleph està iniciant el projecte d’acompanyament a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en l’elaboració i impuls d’un codi ètic del personal de la Corporació.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està desplegant l’Estratègia Integral de Govern Obert, que ha comptat entre d’altres amb l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau, que preveu l’elaboració i implantació d’un Codi Ètic de l’organització.

El projecte preveu una elaboració del codi ètic participada i conjunta amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, en una metodologia que contribueixi a obtenir un codi adaptat i representatiu de les característiques de l’Ajuntament, la ciutat, i el personal que hi treballa. La metodologia també s’enfoca a treballar la sensibilització al voltant de l’aplicació de l’ètica pública a l’organització, fomentar el debat i la discussió en aquest àmbit i construir les bases d’un recorregut exitós del codi.

A més, es treballaran mecanismes d’impuls, seguiment i avaluació del codi per tal que sigui un instrument útil i viu a l’Ajuntament, i es configuraran els elements organitzatius i de funcionament intern que encaixin aquests mecanismes a l’entramat organitzatiu de l’organització i el seu actual Marc d’Integritat Institucional.

Així, Daleph continua executant projectes en l’àmbit de la integritat pública. Més informació a https://www.planantifraude.com.es/ca/