Daleph acompanya l’Ajuntament del Prat en una sessió de treball amb comerciants per generar propostes de millora del teixit associatiu

El passat dimecres 24 d’abril, Daleph va organitzar una sessió de treball amb comerciants del Prat de Llobregat, pel projecte de diagnosi de les associacions comercials del municipi. Sota el marc de l’Oficina Tècnica en l’àrea de Comerç, Daleph està acompanyant a l’Ajuntament del Prat en el desenvolupament del Pla Estratègic de Comerç 2019-2025. Seguint l’objectiu 8 d’aquest Pla, que tracta de millorar la cohesió i la implicació entre els comerciants del municipi, Daleph està elaborant una diagnosi de les associacions de comerciants. Aquest projecte busca conèixer l’estat de situació i el grau de representativitat de les associacions de comerciants del Prat de Llobregat, i identificar possibles accions per millorar el teixit associatiu, amb l’objectiu de millorar el valor afegit de les associacions identificant les necessitats dels comerciants per dona’ls-hi resposta.

La segona fase de la diagnosi consistia a organitzar una sessió de treball per generar propostes de millora de les associacions de comerciants. A la sessió van assistir representants de les associacions del municipi, negocis que tenen el segell Prat Comerç de Qualitat, i establiments que s’ha identificat que tenen iniciativa pròpia arrel de les respostes d’un qüestionari de la primera fase de la diagnosi, que preguntava sobre l’estat dels comerços al Prat. La sessió de treball va consistir en, primer lloc, una petita presentació de les conclusions de la diagnosi de les associacions de comerciants del Prat. I, en segon lloc, un espai de treball per generar propostes de possibles accions a dur a terme segons quatre grans temàtiques, extretes de les conclusions de la diagnosi citada anteriorment. Les temàtiques van ser:

  • Promoure la professionalització de la gestió de les associacions
  • Millorar les estructures de governança de l’activitat comercial urbana
  • Impulsar la innovació en les estratègies de dinamització comercial
  • Impulsar accions de suport a l’actualització dels negocis

De cada temàtica es van pensar possibles accions a dur a terme segons els tres agents identificats: el comerciant individual, les associacions de comerciants i l’Ajuntament. Totes les propostes que van sorgir a la sessió van ser recollides per l’equip de Daleph, que les treballarà per elaborar un llistat de possibles accions per millorar el teixit associatiu del comerç del Prat de Llobregat.