DALEPH ACOMPANYA LA FORMULACIÓ DEL NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 2023-2024

Des de fa dècades, les institucions públiques catalanes destinen un gran nombre  dels seus recursos al foment de l’ocupació de qualitat i accessible per a totes les persones. Diferents reptes, entre els quals trobem l’evolució del teixit sociocultural, del mercat de treball i de la realitat econòmica i demogràfica del territori, generen una necessitat fonamental: la de garantir la planificació, implementació i coordinació eficient en els programes públics relacionats.

En aquest sentit, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb diferents organitzacions empresarials i sindicals realitza, periòdicament i des de fa anys, el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO); l’eina de programació i organització d’aquestes polítiques. Daleph ha acompanyat en quatre ocasions la formulació del Pla i la seva renovació.

L’objectiu del PDPO és, més enllà de plasmar les estratègies de foment de l’ocupació de qualitat catalanes, la de planificar, programar i facilitar-ne el seguiment per tal de garantir-ne el compliment i, sobretot, l’eficàcia.

Aquest any, Daleph tornarà a participar amb l’elaboració del PDPO 2023-2024; realitzant l’avaluació de l’anterior Pla (PDPO 2021-2022) i integrant els elements necessaris perquè el document estigui alineat, no només amb la normativa estatal i europea vigent, sinó, també, amb les necessitats i reptes que la societat catalana presenta avui dia.