DALEPH ACOMPANYA DOS ENS LOCALS EN EL DISSENY D’OFICINES DE GESTIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS EN EL MARC DELS RECURSOS QUE POSA A DISPOSICIÓ LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Àrea d’ Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha posat en marxa un recurs de catàleg consistent en l’acompanyament al prototipat i disseny d’Oficines de Gestió de Prestacions (OGPS). En el marc d’aquest recurs, Daleph, de la mà de la Diputació de Barcelona, acompanyarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l’Ajuntament de de Manresa en el disseny i prototipat de les seves Oficines de Gestió de Prestacions.

 

L’acompanyament consisteix, doncs, en prestar suport tècnic per al disseny estratègic i implementació de les respectives OGPS, tot tenint en consideració la visió de l’ens local, la necessitat que pretén cobrir, les condicions del seu entorn, els agents implicats i els recursos disponibles. Per fer-ho, també es compta amb diverses eines de suport elaborades per la Diputació de Barcelona, algunes d’elles amb el suport de Daleph, per exemple, el Manual de costos i recursos humans de les OGPS.

 

Aquest mes de maig s’han celebrat les primeres reunions per establir els objectius estratègics de cadascun dels dos ens locals. En els propers mesos l’equip de Daleph, de la mà de la Diputació de Barcelona, continuarà donant suport als equips referents del Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Manresa en el disseny de les seves oficines a través de múltiples sessions de treball i de suport a la gestió del projecte.