DALEPH ACOMPANYA A L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT EN LA REVISIÓ I ADEQUACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS

Actualment, l’equip de gestió pública de Daleph està acompanyant a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en la revisió i l’adequació d’alguns perfils professionals clau a l’organització.

L’objectiu de l’acompanyament és múltiple, no obstant, se centra, principalment, en la conceptualització d’una de les responsabilitats clau que garanteix el funcionament de les administracions públiques, i més concretament, en aquest cas, de les locals, la funció administrativa.

La funció administrativa, vinculada als cossos generals de l’administració pública s’encarrega, tal i com estableix el TREBEP, de tramitar, gestionar, executar, assessorar i/o inspeccionar; tanmateix, les diferents complexitats i necessitats de coneixement d’aquests encàrrecs administratius genera la necessitat de definir perfils concrets.

Aquesta revisió permet establir perfils clars d’administratiu vinculat a la complexitat de les funcions o responsabilitats assignades però també facilita la carrera administrativa dins d’un mateix grup professional i, en conseqüència; facilita l’accés, si s’escau, a grups superiors.